Dem Don Taya

Shatta Wale Ego Taya Dem Audio Slide

Duration: 03:51 Size: 6.61 MB

Ah Don Taya - K Man

K Man

Duration: 05:08 Size: 8.81 MB

I Don Taya Promo - Abuso Men

Abuso Men

Duration: 01:08 Size: 1.95 MB

Eazyquest I Don Taya

Duration: 04:13 Size: 7.24 MB

Omwooyo - Sheebah

Sheebah

Duration: 03:11 Size: 5.46 MB

Remix De Dem Mut Taya Dj William

Duration: 03:46 Size: 6.47 MB

Shatta Wale Ego Taya Dem Offical Audio

Duration: 03:52 Size: 6.64 MB

Far - SouthBoiz

SouthBoiz

Duration: 04:06 Size: 7.04 MB

Fuka Baimbay - Shady Baby

Shady Baby

Duration: 04:57 Size: 8.5 MB

Yagba Dem By Kao Denero

Duration: 04:16 Size: 7.32 MB

De Pikin Dem Mama - CHUBBY ASA

CHUBBY ASA

Duration: 05:42 Size: 9.78 MB

God 2 Good By Kao Denero !

Duration: 04:31 Size: 7.75 MB

Burn Dem - Daddy Rhymes

Daddy Rhymes

Duration: 03:51 Size: 6.61 MB

Vida - Nor Play Me Wayo

Nor Play Me Wayo

Duration: 03:54 Size: 6.69 MB